Čo zohľadňujeme pri návrhu pece?

Veľkosť domu a umiestnenie pece v rámci dispozície pec dokáže vykúriť plnohodnotne len priestor v ktorom sa nachádza / do ktorého zasahuje Typ stavby a miera zateplania ľahšia pec – s vyššou povrchovou teplotou je vhodnejšia do “masívnych” domov a ťažká pec s nižšou povrchovou