Čo zohľadňujeme pri návrhu pece?

 • Veľkosť domu a umiestnenie pece v rámci dispozície
  • pec dokáže vykúriť plnohodnotne len priestor v ktorom sa nachádza / do ktorého zasahuje
 • Typ stavby a miera zateplania
  • ľahšia pec – s vyššou povrchovou teplotou je vhodnejšia do “masívnych” domov a ťažká pec s nižšou povrchovou teplotou do drevo / slamených domov
 • Požiadavky na dizajn
  • ak je prioritou tvar pec, ktorý je členitý, najvhodnejším typom pece je na to hypokaust
 • Poloha pece
  • z pohľadu sálania tepla je najvhodnejšia poloha najbližšia stredu priestoru / domu. Pri polohe v blízkosti stien je potrebné dodržať bezpežnostné odstupy.
 • Prívod vzduchu na horenie
  • nevyhnutné prisviesť vzduch na horenie z exteriéru
 • Parametre komínového telesa
  • typ komína, poloha čistiacich dvierok, výška a typ zaústenia, priemer a výška komínového prieduchu – to všetko treba zohľadniť pri návrhu a dimenzovaní pece
 • Kedy myslieť na návrh pece
  • čo najskôr -už v projektovej fáze (v prípade novostaby) – budem mať čo chcem a nebude sa potrebné prispôsobovať stavbe a robiť kompromisy